Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

breakaway
breakaway
breakaway
breakaway
breakaway
breakaway
breakaway
Jesień. Przyszły zmiany. Wyczekane, upragnione.
— modlę się aby na lepsze.
breakaway
breakaway
9338 9ad9
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaNoCinderella NoCinderella

September 03 2017

2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialexxie lexxie

August 22 2017

breakaway
breakaway
5819 1140 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaseeyousoon seeyousoon

August 15 2017

breakaway
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr vialajla lajla
breakaway
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty vialajla lajla
breakaway
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viazoi zoi
breakaway
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
breakaway
breakaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl